søndag 22. oktober 2017


Nei til ekstraordinær lakseskatt

Flere reagerer kraftig på at Regjeringen ikke vil innføre en eksportavgift for laks. Jeg mener det er flott at regjeringen er negativ, og håper opposisjonen nå slår seg til ro med regjeringen sin utgreiing som helt klar viser svært negative konsekvenser for nasjonen.

søndag 3. september 2017

Ny ordning for finansiering av skip bygget ved norske verft til bruk i Norge


Regjeringen foreslår å opprette en ny markedsmessig låne- og garantiordning for kjøp av skip fra norske verft når disse skipene skal brukes i Norge, herunder ferger, fiskebåter, brønnbåter og hurtigbåter. Ordningen skal forvaltes av GIEK og Eksportkreditt Norge. Ordningen vil være en midlertid treårig ordning som skal evalueres. Regjeringen foreslår en garantiramme på 10 mrd. kroner for ordningen i 2018.

Et bedre, mer inkluderende og varmere samfunn med Høyre


I denne bloggen kan du lese om 14 konkrete tiltak vi har gjennomført, og ytterligere 7 tiltak vi vil gjennomføre for å gjøre samfunnet mer inkluderende og varmere.
Høyre er garantisten for store, og små men viktige, grep for å skape et samfunn med muligheter for alle. Høyre går i 2017 til valg på å fylle klasserommene med enda mer kunnskap, kortere ventetid og bedre behandling i helsevesenet og å skape flere arbeidsplasser. Disse grepene gir bedre velferd for den enkelte og i samfunnet. De som trenger disse grepene mest er dem som har minst. Høyres politikk skaper et varmere samfunn, selv om våre politiske motstandere gir inntrykk av det motsatte.
 

Ledighet ned og veksten går opp


Optimismen er tilbake i norsk økonomi. Ledigheten fortsetter å gå ned, veksten går opp og flere kommer i arbeid. Men vi har fortsatt en jobb å gjøre for å gi de som faller utenfor arbeidsmarkedet en ny sjanse. Det siste bedriftene i vårt fylke nå trenger er Arbeiderpartiets varslede skatte- og avgiftsøkninger på minst 15 milliarder. 

søndag 13. august 2017

Lys for olje & gass næringen

Olje- og gassnæringen er, og vil fortsatt være den viktigste næringen for Rogaland og Vestlandet i mange år fremover. Ikke bare i form av direkte jobber og verdiskapning, men også i form av ringvirkninger; fra jobber på verft og i teknologiselskap, til pølseboder og trailersjåfører. Den som skal slukke lyset på sokkelen er enda ikke født, og det skal vi alle være glade for.

Nye pakkeforløp innen helsevesenet

Høyre vil innføre pakkeforløp for alle pasienter med muskel, skjelett, smerte og utmattelsessykdommer. Dette er en stor gruppe pasienter med mye smerter som ofte henvises mye rundt i systemet og ikke hjelpes godt nok. Et pakkeforløp vil korte ned ventetiden og sørge for at alle får den beste behandlingen vi har tilgjengelig.

Formueskatt


Høyres fire viktigste valgkampsaker denne valgkampen er å få mer kunnskap i skolen, skape flere jobber, trygg omsorg og raskere behandling, og styrke forsvar og beredskap. I tillegg har vi sagt at vi skal fase ut formuesskatten på maskiner, produksjonsutstyr og annen arbeidende kapital.

torsdag 10. august 2017

Leif Sande og AP tar feil


AP`s Leif Sande slår et slag i løse luften når han hevder i sin Blogg at Sjømennenes dom over de politiske partiene er klare. Jeg skal unnskylde Leif Sande med at han enda ikke er stortingsrepresentant, og av trolig ren uvitenhet ikke kjenner verken Høyre eller stortinget sine vedtak.

Blå politikk for blå maritim vekst
Høyre i regjering har bidratt til en historisk offensiv satsing på den maritime næringen. Våren 2015 la regjeringen frem den maritime strategien "Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid". Rekordmange skip flagger hjem som følge av endringene og norske arbeidsplasser sikres gjennom en styrket nettolønnsordning og regjeringens styrking av næringens rammebetingelser.

Som følge av regjeringens endringer i fartsområdebegrensninger har en rekke skip flagget tilbake til norsk flagg. Noen er havnet i NIS og mange er flagget i NOR. 50 skip har flagget hjem som følge av endringene i fartsområdebegrensninger.

lørdag 5. august 2017

Det er vår plikt å ta vare på havet og fjordene våre!


Plast i havet er ødeleggende for fiskenæringen, og røykfylte fjorder bidrar til at turistnæringen ødelegger for seg selv. Heldigvis har vi en regjering som tar problemene på alvor.


tirsdag 25. juli 2017

Støre og Macron er natt og dag


Jonas Gahr Støres friske sommerutspill i Aftenposten satte morgenkaffen i halsen – Støre sammenligner seg selv med Frankrikes nyvalgte statsminister Emmanuel Macron!

Macron vant valget i Frankrike på optimisme. Han snakket om et forent Europa, nødvendige reformer i arbeidslivet og gode rammebetingelser med lavere skatter for næringslivet. Han skulle modernisere Frankrike, og partiet hans vant valget på optimisme!

søndag 9. juli 2017

Forenkling for næringslivet


Næringslivets årlige kostnader med å oppfylle lover og regler er nå kuttet med 15 milliarder kroner. Regjeringens forenklingsmål for næringslivet er dermed nådd.